Câu hỏi:

09/02/2022 63

Công dụng thứ hai của mạch điều khiển tín hiệu là gì ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

1. Thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố

2. Thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh

3. Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử

4. Thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công dụng thứ tư của mạch điều khiển tín hiệu là gì ?

Xem đáp án » 09/02/2022 87

Câu 2:

Công dụng thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc của mạch điều khiển tín hiệu  là:

Xem đáp án » 09/02/2022 87

Câu 3:

Công dụng đầu tiên của mạch điều khiển tín hiệu là gì ?

Xem đáp án » 09/02/2022 76

Câu 4:

Công dụng làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử của mạch điều khiển tín hiệu là:

Xem đáp án » 09/02/2022 76

Câu 5:

Công dụng thứ ba của mạch điều khiển tín hiệu là gì ?

Xem đáp án » 09/02/2022 68

Câu 6:

Công dụng thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố của mạch điều khiển tín hiệu là:

Xem đáp án » 09/02/2022 68

Câu 7:

Mạch điều khiển tín hiệu có mấy công dụng chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 63

Bình luận


Bình luận