Câu hỏi:

09/02/2022 160

Có mấy môi trường truyền dẫn thông tin?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 môi trường truyền dẫn thông tin: truyền trực tuyến và truyền qua không gian.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sơ đồ khối phần phát thông tin gồm mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 271

Câu 2:

Khối đầu tiên của phần phát thông tin là gì?

Xem đáp án » 09/02/2022 163

Câu 3:

Hệ thống viễn thông được chia làm mấy phần chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 158

Câu 4:

Khối thứ ba của phần phát thông tin là gì?

Xem đáp án » 09/02/2022 139

Câu 5:

Khái niệm hệ thống viễn thông:

Xem đáp án » 09/02/2022 127

Câu 6:

Sơ đồ khối phần thu thông tin gồm mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 115

Bình luận


Bình luận