Câu hỏi:

09/02/2022 161

Hệ thống viễn thông được chia làm mấy phần chính?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hệ thống thông tin được chia làm 2 phần chính: phần phát thông tin và phần thu thông tin.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sơ đồ khối phần phát thông tin gồm mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 275

Câu 2:

Có mấy môi trường truyền dẫn thông tin?

Xem đáp án » 09/02/2022 164

Câu 3:

Khối đầu tiên của phần phát thông tin là gì?

Xem đáp án » 09/02/2022 164

Câu 4:

Khối thứ ba của phần phát thông tin là gì?

Xem đáp án » 09/02/2022 140

Câu 5:

Khái niệm hệ thống viễn thông:

Xem đáp án » 09/02/2022 132

Câu 6:

Sơ đồ khối phần thu thông tin gồm mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 115

Bình luận


Bình luận