Câu hỏi:

09/02/2022 119

Người ta phân loại máy tăng âm căn cứ vào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Có 3 căn cứ để phân loại máy tăng âm là: theo chất lượng, theo công suất, theo linh kiện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo chất lượng, mấy tăng âm phân làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 733

Câu 2:

Máy tăng âm là thiết bị khuếch đại tín hiệu:

Xem đáp án » 09/02/2022 730

Câu 3:

Sơ đồ khối máy tăng âm có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 506

Câu 4:

Khối đầu tiên của máy tăng âm là:

Xem đáp án » 09/02/2022 296

Câu 5:

Theo chất lượng, máy tăng âm phân làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 177

Câu 6:

Máy tăng âm nào sau đây phân loại theo linh kiện?

Xem đáp án » 09/02/2022 130

Bình luận


Bình luận