Câu hỏi:

09/02/2022 194

Theo chất lượng, máy tăng âm phân làm mấy loại?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Theo chất lượng, máy tăng âm có: máy tăng âm thông thường và máy tăng âm chất lượng cao.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo chất lượng, mấy tăng âm phân làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 756

Câu 2:

Máy tăng âm là thiết bị khuếch đại tín hiệu:

Xem đáp án » 09/02/2022 753

Câu 3:

Sơ đồ khối máy tăng âm có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 527

Câu 4:

Khối đầu tiên của máy tăng âm là:

Xem đáp án » 09/02/2022 309

Câu 5:

Máy tăng âm nào sau đây phân loại theo linh kiện?

Xem đáp án » 09/02/2022 146

Câu 6:

Người ta phân loại máy tăng âm căn cứ vào?

Xem đáp án » 09/02/2022 133

Bình luận


Bình luận