Câu hỏi:

09/02/2022 119

Máy điện xoay chiều ba pha làm việc dựa trên nguyên lí:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Máy điện xoay chiều ba pha làm việc với dòng điện xoay chiều 3 pha dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ và lực điện từ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lõi thép máy biến áp được làm bằng lá thép kĩ thuật điện dày:

Xem đáp án » 09/02/2022 605

Câu 2:

Người ta chia máy điện xoay chiều ba pha làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 385

Câu 3:

Thế nào là máy điện tĩnh?

Xem đáp án » 09/02/2022 304

Câu 4:

Dây quấn của máy biến áp ba pha gồm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 176

Câu 5:

Lõi thép máy biến áp ba pha có cấu tạo:

Xem đáp án » 09/02/2022 140

Câu 6:

Máy biến áp ba pha cấu tạo gồm mấy phần chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 129

Bình luận


Bình luận