Câu hỏi:

09/02/2022 101

Máy điện tĩnh là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Máy điện tĩnh là máy điện khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động như máy biến áp, máy biến dòng. Máy phát điện khi làm việc có bộ phận chuyển động.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lõi thép máy biến áp được làm bằng lá thép kĩ thuật điện dày:

Xem đáp án » 09/02/2022 605

Câu 2:

Người ta chia máy điện xoay chiều ba pha làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 385

Câu 3:

Thế nào là máy điện tĩnh?

Xem đáp án » 09/02/2022 304

Câu 4:

Dây quấn của máy biến áp ba pha gồm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 176

Câu 5:

Lõi thép máy biến áp ba pha có cấu tạo:

Xem đáp án » 09/02/2022 140

Câu 6:

Máy biến áp ba pha cấu tạo gồm mấy phần chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 129

Câu 7:

Máy điện xoay chiều ba pha làm việc dựa trên nguyên lí:

Xem đáp án » 09/02/2022 118

Bình luận


Bình luận