Câu hỏi:

09/02/2022 101

Mạch khuếch đại sử dụng linh kiện nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Mạch khuếch đại có thể dùng tranzito rời rác hoặc IC.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đầu vào không đảo của IC khuếch đại thuật toán có kí hiệu dấu:

Xem đáp án » 09/02/2022 128

Câu 2:

Ura là kí hiệu của:

Xem đáp án » 09/02/2022 126

Câu 3:

Hệ số khuếch đại có công thức:

Xem đáp án » 09/02/2022 112

Câu 4:

UVK là kí hiệu của:

Xem đáp án » 09/02/2022 107

Câu 5:

IC khuếch đại thuật toán có các tầng ghép:

Xem đáp án » 09/02/2022 100

Câu 6:

Mạch khuếch đại có chức năng khuwchs đại tín hiệu về mặt:

Xem đáp án » 09/02/2022 99

Bình luận


Bình luận