Câu hỏi:

09/02/2022 123

Ura là kí hiệu của:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đầu vào không đảo kí hiệu là UVK nên B sai

+ Đầu vào đảo kí hiệu là U nên A sai

+ Do B và A sai nên D cũng sai.

Vậy đáp án C đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đầu vào không đảo của IC khuếch đại thuật toán có kí hiệu dấu:

Xem đáp án » 09/02/2022 124

Câu 2:

Hệ số khuếch đại có công thức:

Xem đáp án » 09/02/2022 109

Câu 3:

UVK là kí hiệu của:

Xem đáp án » 09/02/2022 103

Câu 4:

Mạch khuếch đại sử dụng linh kiện nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 97

Câu 5:

IC khuếch đại thuật toán có các tầng ghép:

Xem đáp án » 09/02/2022 97

Câu 6:

IC khuếch đại thuật toán có mấy đầu vào?

Xem đáp án » 09/02/2022 96

Bình luận


Bình luận