Câu hỏi:

10/02/2022 106

Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn gồm mấy bước?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn cần vẽ mấy loại sơ đồ?

Xem đáp án » 10/02/2022 187

Câu 2:

Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn cần thực hiện mấy công việc?

Xem đáp án » 10/02/2022 130

Câu 3:

Bước 1 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn là:

Xem đáp án » 10/02/2022 119

Câu 4:

Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn cần đảm bảo mấy yêu cầu?

Xem đáp án » 10/02/2022 91

Câu 5:

Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn cần thực hiện công việc nào?

Xem đáp án » 10/02/2022 85

Câu 6:

Bước 4 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn là:

Xem đáp án » 10/02/2022 77

Bình luận


Bình luận