Câu hỏi:

10/02/2022 46

Khi vạch dấu trong quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn, cần vạch dấu vị trí nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Vạch dấu 3 vị trí:

+ Vị trí lắp đặt thiết bị điện

+ Đường đi dây

+ Vị trí lắp đặt đèn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn cần vẽ mấy loại sơ đồ?

Xem đáp án » 10/02/2022 187

Câu 2:

Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn cần thực hiện mấy công việc?

Xem đáp án » 10/02/2022 133

Câu 3:

Bước 1 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn là:

Xem đáp án » 10/02/2022 120

Câu 4:

Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn gồm mấy bước?

Xem đáp án » 10/02/2022 108

Câu 5:

Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn cần đảm bảo mấy yêu cầu?

Xem đáp án » 10/02/2022 94

Câu 6:

Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn cần thực hiện công việc nào?

Xem đáp án » 10/02/2022 89

Câu 7:

Bước 4 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn là:

Xem đáp án » 10/02/2022 78

Bình luận


Bình luận