Câu hỏi:

15/02/2022 136

Câu 10. Đâu là bước thứ hai trong quá trình trồng cây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Thứ tự trong quá trình trồng cây như sau:

+ Hình A: Đào hố

+ Hình B: Bóc vỏ bầu cây

+ Hình C: Đặt bầu cây vào hố

+ Hình D: Lấp đất vào hố

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 13. Khi đào hố trồng cây trên đất dốc, cần lưu ý mấy loại kích thước hố?

Xem đáp án » 15/02/2022 1,115

Câu 2:

Câu 7. Bón lót vào hố phân hữu cơ một lượng khoảng:

Xem đáp án » 15/02/2022 884

Câu 3:

Câu 5. Quy trình thực hành trồng cây ăn quả có bước nào sau đây?

Xem đáp án » 15/02/2022 840

Câu 4:

Câu 15. Cần đào hố trồng cây với kích thước như thế nào?

Xem đáp án » 15/02/2022 621

Câu 5:

Câu 1. Quy trình thực hành trồng cây ăn quả gồm mấy bước?

Xem đáp án » 15/02/2022 492

Câu 6:

Câu 8. Người ta bón lót phân hóa học gì vào hố?

Xem đáp án » 15/02/2022 446

Câu 7:

Câu 4. Bước thứ ba trong quy trình thực hành trồng cây ăn quả là:

Xem đáp án » 15/02/2022 311

Bình luận


Bình luận