Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 (có đáp án): Thực hành: Trồng cây ăn quả (Mới nhất)

  • 371 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Quy trình thực hành trồng cây ăn quả gồm mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình thực hành trồng cây ăn quả gồm 3 bước:

+ Bước 1: Đào hố đất

+ Bước 2: Bón phân lót

+ Bước 3: Trồng cây


Câu 2:

Câu 2. Bước đầu tiên trong quy trình thực hành trồng cây ăn quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Quy trình thực hành trồng cây ăn quả gồm 3 bước:

+ Bước 1: Đào hố đất

+ Bước 2: Bón phân lót

+ Bước 3: Trồng cây


Câu 3:

Câu 3. Bước thứ hai trong quy trình thực hành trồng cây ăn quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Quy trình thực hành trồng cây ăn quả gồm 3 bước:

+ Bước 1: Đào hố đất

+ Bước 2: Bón phân lót

+ Bước 3: Trồng cây


Câu 4:

Câu 4. Bước thứ ba trong quy trình thực hành trồng cây ăn quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình thực hành trồng cây ăn quả gồm 3 bước:

+ Bước 1: Đào hố đất

+ Bước 2: Bón phân lót

+ Bước 3: Trồng cây


Câu 5:

Câu 5. Quy trình thực hành trồng cây ăn quả có bước nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình thực hành trồng cây ăn quả gồm 3 bước:

+ Bước 1: Đào hố đất

+ Bước 2: Bón phân lót

+ Bước 3: Trồng cây


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận