Câu hỏi:

15/02/2022 261

Câu 4. Bước 3 của quy trình bón thúc cho cây ăn quả là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Quy trình bón thúc cho cây ăn quả gồm 4 bước như sau:

+ Bước 1: Xác định vị trí bón phân

+ Bước 2: Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân

+ Bước 3: Bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất

+ Bước 4: Tưới nước

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 1. Quy trình bón thúc cho cây ăn quả gồm mấy bước?

Xem đáp án » 15/02/2022 863

Câu 2:

Câu 7. Rãnh bón phân có độ sâu bao nhiêu là hợp lí?

Xem đáp án » 15/02/2022 665

Câu 3:

Câu 14. Người ta bón thúc vào vị trí nào của cây trồng ăn quả?

Xem đáp án » 15/02/2022 652

Câu 4:

Câu 6. Rãnh bón phân có chiều rộng:

Xem đáp án » 15/02/2022 620

Câu 5:

Câu 10. Cần chuẩn bị mấy loại phân hóa học cho việc bón thúc cây trồng ăn quả?

Xem đáp án » 15/02/2022 341

Câu 6:

Câu 8. Người ta bón phân vào hố mấy loại phân?

Xem đáp án » 15/02/2022 276

Bình luận


Bình luận