Câu hỏi:

15/02/2022 160

Câu 13. Phân kali dùng cho bón thúc cây ăn quả có kí hiệu là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Phân đạm kí hiệu N, phân lân kí hiệu là P, phân kali kí hiệu là K

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 1. Quy trình bón thúc cho cây ăn quả gồm mấy bước?

Xem đáp án » 15/02/2022 863

Câu 2:

Câu 7. Rãnh bón phân có độ sâu bao nhiêu là hợp lí?

Xem đáp án » 15/02/2022 664

Câu 3:

Câu 14. Người ta bón thúc vào vị trí nào của cây trồng ăn quả?

Xem đáp án » 15/02/2022 652

Câu 4:

Câu 6. Rãnh bón phân có chiều rộng:

Xem đáp án » 15/02/2022 620

Câu 5:

Câu 10. Cần chuẩn bị mấy loại phân hóa học cho việc bón thúc cây trồng ăn quả?

Xem đáp án » 15/02/2022 341

Câu 6:

Câu 8. Người ta bón phân vào hố mấy loại phân?

Xem đáp án » 15/02/2022 275

Câu 7:

Câu 4. Bước 3 của quy trình bón thúc cho cây ăn quả là:

Xem đáp án » 15/02/2022 260

Bình luận


Bình luận