Câu hỏi:

29/11/2019 188

Hòa tan 17,32 gam hỗn hợp X gồm trong lượng vừa đủ  dung dịch hỗn hợp gồm thu được dung dịch Y và 2,24 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ  khối hơi

đối với H2là 10,8 gồm hai khí không màu trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Cho Y tác dụng với một lượng dung dịch AgNO3vừa đủ, thu được m gam kết tủa gồm hai chất và dung dịch T. Cho dung dịch T tác dụng với

một lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa nung đến đến khối lượng không đổi thu được 20,8 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Trả lời:

Đáp án A

Đặt số mol lần lượt là x, y , z mol

Hỗn hợp khí có 30 > M > 21,6 >2 và có 1 khí hóa nâu => Z gồm

 

Khi đó ta có hệ 

 

Vì sinh ra H2nên toàn bộ lượng

chuyển hóa thành NO : 0,07 mol và NH4+

 

Bảo toàn nguyên tố

N 

Luôn có:

=> 1,04 +0,08 = 2.0,03 + 0,07+10x(2z+0,01)+2.4y8y + 20z = 0,68

Trong 20,8 gam chất rắn gồm MgO: x mol và Fe2O3: 0,5.(3y+z)

Ta có hệ:

Bảo toàn electron cho toàn bộ quá trình

 

=>Kết tủa thu được

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc nguội dư thu được 8,96 khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m gần nhất là

Xem đáp án » 29/11/2019 5,989

Câu 2:

Cho 8 gam hỗn hợp bột kim loại Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 5,6 lít khí ở đktc. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là

Xem đáp án » 29/11/2019 4,219

Câu 3:

Hỗn hợp X gồm 6,4 gam Cu và 8,4 gam Fe được cho phản ứng với dung dịch HCl dư (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Thể tích khí H2 (đktc) sinh ra là

Xem đáp án » 29/11/2019 3,857

Câu 4:

Dung dịch X chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,13 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa m gam Cu kim loại (biết NO là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

Xem đáp án » 29/11/2019 3,583

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 29/11/2019 3,580

Câu 6:

Khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 bằng H2 dư, thu được chất rắn X và m gam H2O. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

Xem đáp án » 29/11/2019 3,468

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »