Câu hỏi:

02/03/2022 81

Tính phân tử khối của 1 phân tử hợp chất CaCO3

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Phân tử khối của CaCO3là: 40 + 12 + 16.3 = 100 đvC

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hóa học là gì?

Xem đáp án » 02/03/2022 64

Câu 2:

Trong 1 phân tử nước H2O có các nguyên tử

Xem đáp án » 02/03/2022 63

Câu 3:

Tính hóa trị của nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất với oxi: SO2

Xem đáp án » 02/03/2022 61

Câu 4:

(1,0 điểm): Viết kí hiệu hóa học của các nguyên tố có tên sau: Nhôm, kẽm, clo, natri

Xem đáp án » 02/03/2022 59

Câu 5:

Dãy gồm công thức hóa học của hợp chất

Xem đáp án » 02/03/2022 53

Câu 6:

(2,0 điểm):

1) Tìm hóa trị của nguyên tố Mn trong công thức hóa học MnO2

2) Cho biết tổng số các hạt proton, nơtron, electron tạo nên nguyên tử một nguyên tố bằng 49, trong đó số hạt không mang điện là 17

Tính số p, e có trong nguyên tử

Xem đáp án » 02/03/2022 52

Bình luận


Bình luận