Đề thi Hóa 8 giữa kì 1 có đáp án (Đề 2)

  • 865 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hóa học là gì?

Xem đáp án

Đáp án A

Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất.


Câu 2:

Hãy cho biết ý nào chỉ hai vật thể và một chất

Xem đáp án

Đáp án B

+ Vật thể: Cây xanh, bút chì

+ Chất: Kim loại chì.


Câu 3:

Trong 1 phân tử nước H2O có các nguyên tử

Xem đáp án

Đáp án B

Trong 1 phân tử nước H2O có các nguyên tử: 2 nguyên tử hiđro và 1 nguyên tử oxi.


Câu 4:

Dãy gồm công thức hóa học của hợp chất

Xem đáp án

Đáp án A

+ Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.

+ Dãy gồm công thức hóa học của hợp chất là: CaO, CuO, Na2O.


Câu 5:

Tính phân tử khối của 1 phân tử hợp chất CaCO3

Xem đáp án

Đáp án C

Phân tử khối của CaCO3là: 40 + 12 + 16.3 = 100 đvC


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận