Đề thi Hóa 8 giữa kì 1 có đáp án (Đề 5)

  • 660 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Chọn câu trả lời đúng

1. Khi viết H, 3 Ca lần lượt chỉ ý nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Cách viết H, 3 Ca lần lượt cho biết: một nguyên tử hiđro, ba nguyên tử canxi.


Câu 3:

Muốn biểu diễn 2 phân tử CuSO4ta viết như sau

Xem đáp án

Đáp án A

Để biểu diễn 2 phân tử CuSO4ta viết như sau: 2CuSO4


Câu 4:

Lập công thức hóa học theo các bước và tính phân tử khối của các hợp chất:

a) Hợp chất gồm nhôm (Al) có hóa trị III và nhóm Sunfat (SO4) có hóa trị II.

b) Hợp chất gồm cacbon (C) có hóa trị IV và nguyên tố oxi (O) có hóa trị II.

Xem đáp án

a) Đặt công thức hóa học của hợp chất là: Alx(SO4)y

Ta có: nhôm (Al) có hóa trị III và nhóm sunfat (SO4) có hóa trị II.

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.III = y.II

Suy ra Lập công thức hóa học theo các bước và tính phân tử khối của các hợp chất:a) Hợp chất gồm nhôm (Al) có hóa trị III và nhóm Sunfat (SO4) có hóa trị II.b) Hợp chất gồm cacbon (C) có hóa trị IV (ảnh 1)suy ra x = 2, y = 3

Vậy công thức hóa học của hợp chất là: Al2(SO4)3 Lập công thức hóa học theo các bước và tính phân tử khối của các hợp chất:a) Hợp chất gồm nhôm (Al) có hóa trị III và nhóm Sunfat (SO4) có hóa trị II.b) Hợp chất gồm cacbon (C) có hóa trị IV (ảnh 2)

b) Đặt công thức hóa học của hợp chất là: CxOy

Ta có: cacbon (C) có hóa trị IV và nguyên tố oxi (O) có hóa trị II.

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.IV = y.II

Suy ra Lập công thức hóa học theo các bước và tính phân tử khối của các hợp chất:a) Hợp chất gồm nhôm (Al) có hóa trị III và nhóm Sunfat (SO4) có hóa trị II.b) Hợp chất gồm cacbon (C) có hóa trị IV (ảnh 3)suy ra x = 1, y = 2

Vậy công thức hóa học của hợp chất là: CO2


Câu 5:

Một hợp chất gồm có nguyên tố R và nguyên tố oxi có công thức hóa học dạng R2O3

a) Tính hóa trị của nguyên tố R.

b) Biết rằng phân tử R2O3nặng hơn phân tử khí hiđro 80 lần. Tìm tên, kí hiệu của nguyên tố R?

Xem đáp án

a) Gọi hóa trị của R là x, ta có hóa trị của O là II

Hợp chất có công thức hóa học dạng R2O3

Theo quy tắc hóa trị ta có: 2.x = 3.II

Suy ra x = 3

Vậy hóa trị của nguyên tố R là III

b) Ta có:= 2MR+ 3.16 = 2MR+ 48

= 80.= 80.2 = 160 đvC

Suy ra 2MR+ 48 = 160 suy ra MR= 56 đvC

Vậy R là sắt, kí hiệu là Fe.

(Biết NTK của: Al: 27; S: 32; O: 16; C: 12; P: 31; H: 1; Fe: 56)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận