Đề thi Hóa 8 giữa kì 1 có đáp án (Đề 4)

  • 709 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho CTHH của 1 số chất:

Dãy nào sau đây là đơn chất?

Xem đáp án

Đáp án B

+ Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

+ Dãy gồm các đơn chất là: N2, O2, Cl2.


Câu 2:

Dãy nào sau đây là hợp chất?

Xem đáp án

Đáp án A

+ Hợp chất là những chất được cấu tạo từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.

+ Dãy gồm các hợp chất là: NaCl, CuO, MgCO3.


Câu 3:

Để tách muối từ nước biển người ta dùng phương pháp nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Để tách muối từ nước biển người ta dùng phương pháp bay hơi.

Nước biển rất giàu hàm lượng muối ăn (NaCl), làm bay hơi hết nước ta sẽ thu được muối ăn ở dạng rắn khan.


Câu 4:

Công thức hóa học của đá vôi là CaCO3. Hãy chọn câu trả lời đúng:

Xem đáp án

Đáp án D

Hợp chất CaCO3do 3 nguyên tố Ca, C, O tạo nên.

Ý A sai, hợp chất trên do 3 nguyên tố mới đúng.

Ý B sai, phân tử khối là 100 đvC.

Ý C sai, nguyên tố không có số lượng mỗi loại.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận