Câu hỏi:

02/03/2022 29

Viết CTHH và tính phân tử khối của hợp chất sau:

a, Canxi oxit, biết phân tử có 1Ca, 1O.

b, Đồng sunfat, biết phân tử có 1 Cu, 1S, 4O.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a. Phân tử canxi oxit có 1Ca và 1O nên công thức hóa học là: CaO

Phân tử khối của CaO = MCa+ MO= 40 + 16 = 56 đvC

b. Phân tử đồng sunfat có 1Cu, 1S, 4O nên công thức hóa học là: CuSO4

Phân tử khối của CuSO4 là: MCu+ MS+ 4MO= 64 + 32 + 4.16 = 160 đvC

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tách muối từ nước biển người ta dùng phương pháp nào?

Xem đáp án » 02/03/2022 250

Câu 2:

Công thức hóa học của đá vôi là CaCO3. Hãy chọn câu trả lời đúng:

Xem đáp án » 02/03/2022 118

Câu 3:

Xét các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý?

1. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.

2. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua.

3. Khi nung nóng đá vôi (canxi cacbonat) thì thấy khối lượng giảm đi.

4. Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện chạy qua.

5. Nhiệt độ trái đất nóng lên làm băng ở hai cực tan dần.

Xem đáp án » 02/03/2022 65

Câu 4:

Lập CTHH của hợp chất có phân tử gồm:

Al (III) lần lượt kết hợp với: Cl (I), SO4(II).

Xem đáp án » 02/03/2022 62

Câu 5:

Cho CTHH của 1 số chất:

Dãy nào sau đây là đơn chất?

Xem đáp án » 02/03/2022 55

Câu 6:

Dãy nào sau đây là hợp chất?

Xem đáp án » 02/03/2022 55

Câu 7:

Trong số những quá trình kể dưới đây đâu là hiện tượng hóa học?

1. Quả bóng bay bay trên trời rồi nổ tung.

2. Mùa hè thức ăn bị ôi thiu.

3. Đốt nến cháy sinh ra khí CO2và hơi nước.

4. Cồn bị bay hơi.

5. Than cháy trong không khí tạo thành khí cacbonic.

6. Cháy rừng gây ô nhiễm rất lớn cho không khí.

Xem đáp án » 02/03/2022 54

Bình luận


Bình luận