Câu hỏi:

02/03/2022 116

Xét các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý?

1. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.

2. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua.

3. Khi nung nóng đá vôi (canxi cacbonat) thì thấy khối lượng giảm đi.

4. Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện chạy qua.

5. Nhiệt độ trái đất nóng lên làm băng ở hai cực tan dần.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Hiện tượng vật lý là: 1, 4, 5

1. Là hiện tượng vật lý vì thủy tinh chỉ thay đổi hình dạng, không có sự thay đổi về chất.

4. Là hiện tượng vật lý vì dây tóc bóng đèn vẫn giữ nguyên tính chất của nó và không có sự biến đổi nào về mặt hóa học.

5. Là hiện tượng vật lý vì không có sự thay đổi về chất, chỉ có sự thay đổi về vật lí là biến đổi trạng thái của chất.

Băng (nước ở thể rắn) → nước (ở thể lỏng)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tách muối từ nước biển người ta dùng phương pháp nào?

Xem đáp án » 02/03/2022 336

Câu 2:

Công thức hóa học của đá vôi là CaCO3. Hãy chọn câu trả lời đúng:

Xem đáp án » 02/03/2022 188

Câu 3:

Lập CTHH của hợp chất có phân tử gồm:

Al (III) lần lượt kết hợp với: Cl (I), SO4(II).

Xem đáp án » 02/03/2022 117

Câu 4:

Trong số những quá trình kể dưới đây đâu là hiện tượng hóa học?

1. Quả bóng bay bay trên trời rồi nổ tung.

2. Mùa hè thức ăn bị ôi thiu.

3. Đốt nến cháy sinh ra khí CO2và hơi nước.

4. Cồn bị bay hơi.

5. Than cháy trong không khí tạo thành khí cacbonic.

6. Cháy rừng gây ô nhiễm rất lớn cho không khí.

Xem đáp án » 02/03/2022 84

Câu 5:

Cho CTHH của 1 số chất:

Dãy nào sau đây là đơn chất?

Xem đáp án » 02/03/2022 69

Câu 6:

Dãy nào sau đây là hợp chất?

Xem đáp án » 02/03/2022 65

Bình luận


Bình luận