Câu hỏi:

02/03/2022 51

Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau: XO, H2Y

- Hợp chất XO có phân tử khối là 72 đvC

- Hợp chất H2Y có phân tử khối là 34 đvC

a. Lập CTHH cho hợp chất chứa 2 nguyên tố X và Y

b. Xác định X, Y biết:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a. Gọi hóa trị của X là x, công thức hóa học của nguyên tố X và O là: XO

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.1 = II.1 suy ra x = II

Vậy X hóa trị II.

Gọi hóa trị của Y là y, công thức hóa học của hợp chất chứa Y và H là: H2Y

Theo quy tắc hóa trị ta có: I.2 = y.1 suy ra y = II

Vậy Y hóa trị II

Ta có công thức hóa học: XaYb

Theo quy tắc hóa trị ta có: II.a = II.b

Suy ra  Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau: XO, H2Y- Hợp chất XO có phân tử khối là 72 đvC- Hợp chất H2Y có phân tử khối là 34 đvC (ảnh 1)suy ra a = 1, b = 1

Vậy công thức hóa học cho hợp chất chứa 2 nguyên tố X và Y là: XY

b. Ta có: MXO= MX+ MO= 72

⇒ MX= 72 – MO= 72 – 16 = 56

Vậy X là sắt (Fe)

Ta có:  Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau: XO, H2Y- Hợp chất XO có phân tử khối là 72 đvC- Hợp chất H2Y có phân tử khối là 34 đvC (ảnh 2)= 2MH+ MY= 34

⇒ MY= 34 – 2.1 = 32

Vậy Y là lưu huỳnh (S)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tách muối từ nước biển người ta dùng phương pháp nào?

Xem đáp án » 02/03/2022 267

Câu 2:

Công thức hóa học của đá vôi là CaCO3. Hãy chọn câu trả lời đúng:

Xem đáp án » 02/03/2022 131

Câu 3:

Lập CTHH của hợp chất có phân tử gồm:

Al (III) lần lượt kết hợp với: Cl (I), SO4(II).

Xem đáp án » 02/03/2022 75

Câu 4:

Xét các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý?

1. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.

2. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua.

3. Khi nung nóng đá vôi (canxi cacbonat) thì thấy khối lượng giảm đi.

4. Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện chạy qua.

5. Nhiệt độ trái đất nóng lên làm băng ở hai cực tan dần.

Xem đáp án » 02/03/2022 69

Câu 5:

Cho CTHH của 1 số chất:

Dãy nào sau đây là đơn chất?

Xem đáp án » 02/03/2022 57

Câu 6:

Dãy nào sau đây là hợp chất?

Xem đáp án » 02/03/2022 57

Câu 7:

Trong số những quá trình kể dưới đây đâu là hiện tượng hóa học?

1. Quả bóng bay bay trên trời rồi nổ tung.

2. Mùa hè thức ăn bị ôi thiu.

3. Đốt nến cháy sinh ra khí CO2và hơi nước.

4. Cồn bị bay hơi.

5. Than cháy trong không khí tạo thành khí cacbonic.

6. Cháy rừng gây ô nhiễm rất lớn cho không khí.

Xem đáp án » 02/03/2022 55

Bình luận


Bình luận