Đề thi Hóa 8 giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 700 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

(1,5 điểm)

1. Dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diễn đạt: Ba nguyên tử nitơ.

2. Nung 10 gam canxi cacbonat CaCO3sinh ra 5,6 gam canxi oxit CaO và khí cacbon đioxit CO2. Tính khối lượng khí cacbon đioxit CO2thu được.

Xem đáp án

1. Ba nguyên tử nitơ: 3 N.

2. Phương trình phản ứng: CaCO3CaO + CO2

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

Suy ra= 10 – 5,6 = 4,4 gam

Vậy khối lượng khí cacbon đioxit CO2thu được là: 4,4 gam


Câu 3:

(1,5 điểm)

1. Hãy phân biệt từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể, chỉ chất trong câu sau: Quặng apatit ở Lào Cai có chứa canxi photphat với hàm lượng cao.

2. Dựa vào hóa trị của các nguyên tố, hãy lập công thức hóa học tạo bởi: P (V) và O; Al và nhóm NO3

Xem đáp án

1. +) Từ chỉ vật thể:Quặng apatit

+) Từ chỉ chất: canxi photphat

2. +) Công thức hóa học tạo bởi: P (V) và O

Gọi công thức hóa học của hợp chất là PxOy

Ta có P hóa trị V, O hóa trị II

Theo quy tắc hóa trị ta có: V.x = y.II

Suy ra(1,5 điểm)1. Hãy phân biệt từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể, chỉ chất trong câu sau:Quặng apatitở Lào Cai có chứacanxi photphatvới hàm lượng cao.2. Dựa vào hóa trị của các nguyên tố,  (ảnh 1)suy ra x = 2, y = 5

Vậy công thức hóa học của hợp chất là: P2O5

+) Công thức hóa học tạo bởi: Al và nhóm NO3

Gọi công thức hóa học của hợp chất là Alx(NO3)y

Ta có: Al hóa trị III, NO3hóa trị I

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.III = y.I

Suy ra(1,5 điểm)1. Hãy phân biệt từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể, chỉ chất trong câu sau:Quặng apatitở Lào Cai có chứacanxi photphatvới hàm lượng cao.2. Dựa vào hóa trị của các nguyên tố,  (ảnh 2)suy ra x = 1, y = 3

Vậy công thức hóa học của hợp chất là: Al(NO3)3


Câu 4:

(3,0 điểm)

1. Bỏ một quả trứng gà vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng. Biết rằng axit clohiđric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất có trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit thoát ra.

Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng xảy ra? Ghi lại phương trình chữ của phản ứng.

2. Lập phương trình hóa học các phản ứng sau:

a) P2O5+ H2O → H3PO4

b) Fe2O3+ CO → Fe3O4+ CO2

Xem đáp án

1. Dấu hiệu để nhận biết phản ứng xảy ra là quả trứng sủi bọt, do khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.

Phương trình phản ứng:

Axit clohiđric + canxi cacbonat → canxi clorua + cacbon đioxit + nước

Chất phản ứng: axit clohiđric và canxi cacbonat.

Sản phẩm: canxi clorua, khí cacbon đioxit và nước.

2. Phương trình hóa học của phản ứng:

a) P2O5+ 3H2O → 2H3PO4

b) 3Fe2O3+ CO → 2Fe3O4+ CO2


Câu 5:

(2,0 điểm)

1. Tính hóa trị của N trong các hợp chất: NO2

2. Phân tích một hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi. Kết quả cho thấy cứ 7 phần khối lượng sắt có tương ứng với 3 phần khối lượng oxi. Xác định công thức hóa học của hợp chất trên.

Xem đáp án

1. Trong hợp chất O hóa trị II, gọi hóa trị của N là x

Trong hợp chất NO2, ta có: x.1 = II.2

Suy ra x = IV

Vậy N trong hợp chất NO2có hóa trị IV.

2.Công thức chung của hợp chất FexOy

Theo đề bài ta có:suy rasuy ra

Suy ra x = 2; y = 3

Vậy công thức hóa học của hợp chất là Fe2O3.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận