Câu hỏi:

02/03/2022 52

(2,0 điểm):

1) Tìm hóa trị của nguyên tố Mn trong công thức hóa học MnO2

2) Cho biết tổng số các hạt proton, nơtron, electron tạo nên nguyên tử một nguyên tố bằng 49, trong đó số hạt không mang điện là 17

Tính số p, e có trong nguyên tử

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1) Gọi hóa trị của nguyên tố Mn là x

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.1 = 2.II

Suy ra x = IV

Vậy hóa trị của nguyên tố Mn trong công thức hóa học MnO2là IV

2) Theo đề bài ta có: p + n + e = 49

Mà trong nguyên tử, số p = số e suy ra 2p + n = 49

Và nơtron là hạt không mang điện, nên ta có: 2p = 49 – 17 = 32

Suy ra số p = số e = 16

Cho S = 32, O = 16, Ca = 40, C = 12

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính phân tử khối của 1 phân tử hợp chất CaCO3

Xem đáp án » 02/03/2022 79

Câu 2:

Hóa học là gì?

Xem đáp án » 02/03/2022 64

Câu 3:

Trong 1 phân tử nước H2O có các nguyên tử

Xem đáp án » 02/03/2022 63

Câu 4:

Tính hóa trị của nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất với oxi: SO2

Xem đáp án » 02/03/2022 61

Câu 5:

(1,0 điểm): Viết kí hiệu hóa học của các nguyên tố có tên sau: Nhôm, kẽm, clo, natri

Xem đáp án » 02/03/2022 59

Câu 6:

Dãy gồm công thức hóa học của hợp chất

Xem đáp án » 02/03/2022 53

Bình luận


Bình luận