Câu hỏi:

02/03/2022 63

(1,0 điểm): Viết kí hiệu hóa học của các nguyên tố có tên sau: Nhôm, kẽm, clo, natri

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

+ Nhôm: kí hiệu là Al

+ Kẽm: kí hiệu là Zn

+ Clo: kí hiệu là Cl

+ Natri: kí hiệu là Na

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính phân tử khối của 1 phân tử hợp chất CaCO3

Xem đáp án » 02/03/2022 105

Câu 2:

Trong 1 phân tử nước H2O có các nguyên tử

Xem đáp án » 02/03/2022 83

Câu 3:

Hóa học là gì?

Xem đáp án » 02/03/2022 73

Câu 4:

Tính hóa trị của nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất với oxi: SO2

Xem đáp án » 02/03/2022 68

Câu 5:

(2,0 điểm):

1) Tìm hóa trị của nguyên tố Mn trong công thức hóa học MnO2

2) Cho biết tổng số các hạt proton, nơtron, electron tạo nên nguyên tử một nguyên tố bằng 49, trong đó số hạt không mang điện là 17

Tính số p, e có trong nguyên tử

Xem đáp án » 02/03/2022 63

Câu 6:

Dãy gồm công thức hóa học của hợp chất

Xem đáp án » 02/03/2022 61

Bình luận


Bình luận