Câu hỏi:

04/12/2019 10,443

 Chất C9H8O2 có mấy đồng phân là axit, chứa vòng benzen:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

C6H5CH=CHCOOH ( có đồng phân hình học)

H3C2-C6H4-COOH  (có đồng phân vị trí o,m,p )

C6H5C=CH2

         COOH

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các chất: HCOOH; CH3CHO; C2H5OH; CH3COOH . Phân biệt các chất trên bằng

Xem đáp án » 04/12/2019 20,292

Câu 2:

Chất C8H8O2 có mấy đồng phân là axit, chứa vòng benzen:

Xem đáp án » 04/12/2019 10,893

Câu 3:

Phản ứng nào chứng minh tính axit của axit axetic mạnh hơn phenol:

Xem đáp án » 04/12/2019 8,610

Câu 4:

Cho sơ đồ : eten à etanol à etanal à axit etanoic à etyl axetat . Có mấy biến hoá không xảy ra theo chiều ngược lại : 

Xem đáp án » 04/12/2019 8,560

Câu 5:

Chất C4H6O2 có mấy đồng phân là axit mạch hở : 

Xem đáp án » 04/12/2019 7,850

Câu 6:

Chất A là anđêhit không no, hở chứa một liên kết đôi và hai chức. Công thức tổng quát của A là:

Xem đáp án » 04/12/2019 7,064

Bình luận


Bình luận