Câu hỏi lý thuyết về Axit cacboxylic

  • 3440 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 26 phút

Câu 1:

Chất A là anđêhit không no, hở chứa một liên kết đôi và hai chức. Công thức tổng quát của A là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Axit X có công thức tổng quát là CnH2n – 2O4 thuộc loại axit nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Chất X là hợp chất no, hở chứa một nhóm chức axit và một nhóm chức ancol là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Axit X no, mạch hở có công thức thực nghiệm là (C3H4O3)n. Vậy công thức phân tử của X là:

Xem đáp án

Đáp án D

Số lk π trong X  = O : 2 = (2C – H + 2) : 2 ( Vì X no, hở)

                     3n : 2 = (3n . 2 – 4n + 2) : 2 n =2


Câu 5:

Chất C8H8O2 có mấy đồng phân là axit, chứa vòng benzen:

Xem đáp án

Đáp án A

 C6H5CH2COOH

H3CC6H4COOH ( 3 đồng phân vị trí o,m,p )


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận