Câu hỏi:

15/03/2022 572

Trên một bóng đèn điện có ghi con số 220V. Thông tin nào sau đây là đúng? Chọn câu đúng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Giải thích: - Trên một bóng đèn điện có ghi con số 220V thì 220V là hiệu điện thế định mức để bóng đèn điện trên có thể sáng bình thường.

- Nếu sử dụng hiệu điện thế trên 220V thì đèn có thể bị cháy. Khi sử dụng bóng đèn trên với hiệu điện thế dưới 220V thì đèn sáng yếu hơn bình thường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác?

Xem đáp án » 10/05/2020 8,885

Câu 2:

Khi mắc bóng đèn vào hiệu điện thế thấp hơn hiệu điện thế định mức không nhiều lắm thì bóng đèn sẽ hoạt động như thế nào?

Xem đáp án » 10/05/2020 7,026

Câu 3:

Bóng đèn pin có ghi 3V được mắc vào mạch điện. Nhận xét nào sau đây sai?

Xem đáp án » 10/05/2020 5,956

Câu 4:

Con số 220V ghi trên một bóng đèn có nghĩa nào dưới đây?

Xem đáp án » 10/05/2020 5,026

Câu 5:

Chọn câu trả lời đúng

Có nên sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức cho các thiết bị điện như máy vi tính, tivi, tủ lạnh? Giải thích vì sao?

Xem đáp án » 10/05/2020 4,847

Câu 6:

Biết cường độ dòng điện định mức của một bếp điện là 4,5A. Cho các dòng điện có các cường độ sau đây chạy qua bếp, hỏi trường hợp nào dây may so của bếp sẽ đứt?

Xem đáp án » 10/05/2020 4,193

Câu 7:

Cho mạch điện như sơ đồ hình bên dưới. Biết rằng khi công tắc đóng, đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác không) ?

Xem đáp án » 10/05/2020 2,403

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK