Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 26 (có đáp án): Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

  • 2245 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Biết cường độ dòng điện định mức của một bếp điện là 4,5A. Cho các dòng điện có các cường độ sau đây chạy qua bếp, hỏi trường hợp nào dây may so của bếp sẽ đứt?

Xem đáp án

Nếu cường độ dòng điện định mức của một bếp điện là 4,5A thì cho dòng điện 5,5A chạy qua bếp dây may so của bếp sẽ đứt⇒ Đáp án D


Câu 2:

Con số 220V ghi trên một bóng đèn có nghĩa nào dưới đây?

Xem đáp án

Con số 220V ghi trên một bóng đèn có ý nghĩa để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn phải là 220V ⇒ Đáp án D


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác?

Xem đáp án

Đèn không sáng có thể do cường độ dòng điện quá nhỏ⇒ Đáp án D


Câu 4:

Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn tăng thì cường độ dòng điện qua bóng

Xem đáp án

Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn tăng thì cường độ dòng điện qua bóng đèn tăng ⇒ Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận