Câu hỏi:

15/03/2022 170

Có một nguồn điện 12 V và một số bóng đèn, mỗi bóng ghi 4 V. Để đèn sáng bình thường thì phải mắc các bóng đèn thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích: Trong đoạn mạch nối tiếp thì hiệu điện thế hai đầu mạch bằng tổng hiệu điện thế mỗi dụng cụ điện. Vì mỗi bóng có HĐT định mức là 4V nên cần mắc nối tiếp 3 bóng để các đèn sáng bình thường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác?

Xem đáp án » 10/05/2020 8,890

Câu 2:

Khi mắc bóng đèn vào hiệu điện thế thấp hơn hiệu điện thế định mức không nhiều lắm thì bóng đèn sẽ hoạt động như thế nào?

Xem đáp án » 10/05/2020 7,037

Câu 3:

Bóng đèn pin có ghi 3V được mắc vào mạch điện. Nhận xét nào sau đây sai?

Xem đáp án » 10/05/2020 5,963

Câu 4:

Con số 220V ghi trên một bóng đèn có nghĩa nào dưới đây?

Xem đáp án » 10/05/2020 5,032

Câu 5:

Chọn câu trả lời đúng

Có nên sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức cho các thiết bị điện như máy vi tính, tivi, tủ lạnh? Giải thích vì sao?

Xem đáp án » 10/05/2020 4,856

Câu 6:

Biết cường độ dòng điện định mức của một bếp điện là 4,5A. Cho các dòng điện có các cường độ sau đây chạy qua bếp, hỏi trường hợp nào dây may so của bếp sẽ đứt?

Xem đáp án » 10/05/2020 4,196

Câu 7:

Cho mạch điện như sơ đồ hình bên dưới. Biết rằng khi công tắc đóng, đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác không) ?

Xem đáp án » 10/05/2020 2,410

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK