Câu hỏi:

15/03/2022 212

Vẽ sơ đồ mạch điện và biểu diễn chiều dòng điện trong mạch điện: Nguồn gồm 2 pin mắc nối tiếp, một công tắc, một bóng đèn. Sơ đồ nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích: Sơ đồ B gồm hai pin mắc nối tiếp, khóa K và 1 bóng đèn, dây nối các dụng cụ điện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiều dòng điện được quy ước là chiều:

Xem đáp án » 08/05/2020 32,361

Câu 2:

Dòng điện cung cấp bởi pin hay acquy có chiều:

Xem đáp án » 08/05/2020 30,378

Câu 3:

Chọn một phát biểu sai về chiều dòng điện:

Xem đáp án » 08/05/2020 16,254

Câu 4:

Trong mạch điện, chiều dòng điện và chiều dịch chuyển của các electron tự do liên quan gì với nhau? Chọn câu trả lời đúng.

Xem đáp án » 08/05/2020 14,751

Câu 5:

Dòng điện chạy trong mạng điện gia đình là:

Xem đáp án » 08/05/2020 11,446

Câu 6:

Chiều qui ước của dòng điện ngược chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các ....... trong dây dẫn kim loại.

Xem đáp án » 08/05/2020 9,574

Câu 7:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 02/08/2020 6,695

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK