Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện, Chiều dòng điện

  • 3142 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Dòng điện cung cấp bởi pin hay acquy có chiều:

Xem đáp án

Dòng điện cung cấp bởi pin hay acquy có chiều không đổi gọi là dòng điện một chiều ⇒ Đáp án D


Câu 2:

Chiều dòng điện được quy ước là chiều:

Xem đáp án

Chiều dòng điện được quy ước là chiều từ cực dương qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực âm của nguồn ⇒ Đáp án A


Câu 3:

Sơ đồ của mạch điện là gì?

Xem đáp án

Sơ đồ mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện ⇒ Đáp án B


Câu 4:

Chọn một phát biểu sai về chiều dòng điện:

Xem đáp án

Quy ước: Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện ⇒ Đáp án D


Câu 5:

Chiều qui ước của dòng điện ngược chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các ....... trong dây dẫn kim loại.

Xem đáp án

Chiều qui ước của dòng điện ngược chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các êlectron tự do trong dây dẫn kim loại⇒ Đáp án B


4

Đánh giá trung bình

67%

0%

33%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tấn duy Võ

V

1 năm trước

Vy Hân

1 năm trước

Nguyễn Hải Yến Nhi

Bình luận


Bình luận

Trần Hoàng Quang Huy
15:42 - 13/02/2022

quá dễ haha