Câu hỏi:

18/03/2022 76

Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Quyết định của Hội nghị Ianta: Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới; Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng; Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật và Liên Xô tham gia chống Nhật ở châu Á

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 18/03/2022 152

Câu 2:

Khi gia nhập ASEAN, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội nào sau đây?

Xem đáp án » 18/03/2022 142

Câu 3:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?

Xem đáp án » 18/03/2022 103

Câu 4:

Một trong những mục tiêu của tổ chức ASEAN là

Xem đáp án » 18/03/2022 85

Câu 5:

Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi 

Xem đáp án » 18/03/2022 69

Câu 6:

Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 68

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »