Câu hỏi:

18/03/2022 21

Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để nổi dậy giành độc lập?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh để nổi dậy giành độc lập.

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 18/03/2022 134

Câu 2:

Khi gia nhập ASEAN, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội nào sau đây?

Xem đáp án » 18/03/2022 126

Câu 3:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?

Xem đáp án » 18/03/2022 101

Câu 4:

Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 75

Câu 5:

Một trong những mục tiêu của tổ chức ASEAN là

Xem đáp án » 18/03/2022 73

Câu 6:

Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi 

Xem đáp án » 18/03/2022 66

Câu 7:

Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 65

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »