Câu hỏi:

19/03/2022 82

Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những năm 1945-1950, nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân nào sau đây?

Xem đáp án » 19/03/2022 832

Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?

Xem đáp án » 19/03/2022 92

Câu 3:

Quốc gia nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

Xem đáp án » 19/03/2022 72

Câu 4:

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

Xem đáp án » 19/03/2022 70

Câu 5:

Một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc được Việt Nam vận dụng triệt để vào giải quyết vấn đề biển Đông là

Xem đáp án » 19/03/2022 69

Câu 6:

Năm 1957, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kỹ thuật nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/03/2022 64

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »