Câu hỏi:

19/03/2022 79

Quốc gia nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Liên Xô là quốc gia mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những năm 1945-1950, nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân nào sau đây?

Xem đáp án » 19/03/2022 928

Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?

Xem đáp án » 19/03/2022 105

Câu 3:

Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi

Xem đáp án » 19/03/2022 91

Câu 4:

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

Xem đáp án » 19/03/2022 80

Câu 5:

Một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc được Việt Nam vận dụng triệt để vào giải quyết vấn đề biển Đông là

Xem đáp án » 19/03/2022 78

Câu 6:

Năm 1957, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kỹ thuật nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/03/2022 75

Bình luận


Bình luận