Câu hỏi:

19/03/2022 71

Nội dung nào dưới đây là sự khái quát về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới đó là chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

Xem đáp án » 19/03/2022 98

Câu 2:

Một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc được Việt Nam vận dụng triệt để vào giải quyết vấn đề biển Đông là

Xem đáp án » 19/03/2022 98

Câu 3:

Một trong những mục tiêu của tổ chức ASEAN là

Xem đáp án » 19/03/2022 92

Câu 4:

Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi

Xem đáp án » 19/03/2022 88

Câu 5:

Năm 1957, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kỹ thuật nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/03/2022 86

Câu 6:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?

Xem đáp án » 19/03/2022 77

Bình luận


Bình luận