Câu hỏi:

19/03/2022 50

Một điện tích q được đặt trong không khí thì gây ra tại M cách nó 40cm một vecto cường độ điện trường có độ lớn 9.105V/m và hướng ra xa q. Giá trị của điện tích q là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cường độ điện trường do điện tích q gây ra tại M là:

\(E = k\frac{{\left| q \right|}}{{\varepsilon {r^2}}} \Leftrightarrow \left| q \right| = \frac{{E\varepsilon {r^2}}}{k} = \frac{{{{9.10}^5}.1.{{\left( {0,4} \right)}^2}}}{{{{9.10}^9}}} = 1,{6.10^{ - 5}}C = 16\mu C\)

Vì vector cường độ điện trường tại M hướng ra xa q nên q mang điện tích dương. Vậy q = 16\(\mu \)C

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai quả cầu nhỏ A và B mang các điện tích lần lượt là -2.10-9C và 2.10-9C được treo ở hai đầu sợi chỉ cách điện có chiều dài như nhau, hai điểm treo M và N cách nhau 2cm. Khi các quả cầu cân bằng thì vị trí các dây treo có dạng như hình vẽ. Để đưa các dây treo trở về vị trí thẳng đứng người ta phải dùng một điện trường đều có:

Hai quả cầu nhỏ A và B mang các điện tích lần lượt là -2.10-9C và 2.10-9C được treo ở hai đầu sợi chỉ cách điện có chiều dài như nhau, hai điểm treo M và N cách nhau 2cm. Khi các quả cầu cân  (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/03/2022 197

Câu 2:

Hai điện tích điểm q1và q2đặt cách nhau một khoảng r trong chân không thì lực tương tác điện giữa chúng là F. Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên hai lần thì lực tương tác điện giữa chúng là:

Xem đáp án » 19/03/2022 112

Câu 3:

Dòng điện không đổi là dòng điện có:

Xem đáp án » 19/03/2022 97

Câu 4:

Điện năng tiêu thụ được đo bằng:

Xem đáp án » 19/03/2022 94

Câu 5:

Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN= 32V. Nhận xét nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 19/03/2022 92

Câu 6:

Đơn vị đo cường độ điện trường là:

Xem đáp án » 19/03/2022 91

Câu 7:

Thiết bị điện biến đổi hoàn toàn điện năng thành nhiệt năng khi chúng hoạt động là:

Xem đáp án » 19/03/2022 87

Bình luận


Bình luận