Câu hỏi:

19/03/2022 63

Không thể tồn tại một tụ điện mà giữa hai bản kim loại của nó là một lớp

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cấu tạo của tụ điện: Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

Vì giấy tẩm dung dịch muối ăn không phải là một lớp cách điện. Vậy nếu giữa hai bản kim loại đặt một lớp giấy này thì sẽ không có được một tụ điện.

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai quả cầu nhỏ A và B mang các điện tích lần lượt là -2.10-9C và 2.10-9C được treo ở hai đầu sợi chỉ cách điện có chiều dài như nhau, hai điểm treo M và N cách nhau 2cm. Khi các quả cầu cân bằng thì vị trí các dây treo có dạng như hình vẽ. Để đưa các dây treo trở về vị trí thẳng đứng người ta phải dùng một điện trường đều có:

Hai quả cầu nhỏ A và B mang các điện tích lần lượt là -2.10-9C và 2.10-9C được treo ở hai đầu sợi chỉ cách điện có chiều dài như nhau, hai điểm treo M và N cách nhau 2cm. Khi các quả cầu cân  (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/03/2022 138

Câu 2:

Hai điện tích điểm q1và q2đặt cách nhau một khoảng r trong chân không thì lực tương tác điện giữa chúng là F. Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên hai lần thì lực tương tác điện giữa chúng là:

Xem đáp án » 19/03/2022 106

Câu 3:

Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN= 32V. Nhận xét nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 19/03/2022 88

Câu 4:

Thiết bị điện biến đổi hoàn toàn điện năng thành nhiệt năng khi chúng hoạt động là:

Xem đáp án » 19/03/2022 84

Câu 5:

Người ta đặt vào hai đầu bóng đèn loại 220V – 100W một điện áp U thì thấy nó sáng bình thường. Kết luận nào sau đây là Sai?

Xem đáp án » 19/03/2022 83

Câu 6:

Dòng điện không đổi là dòng điện có:

Xem đáp án » 19/03/2022 81

Câu 7:

Điện năng tiêu thụ được đo bằng:

Xem đáp án » 19/03/2022 81

Bình luận


Bình luận