Câu hỏi:

21/03/2022 68

Với hai dây dẫn cùng vật liệu và tiết diện ta có:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

+ Điện trở của dây dẫn: \[R = \rho \frac{\ell }{S}\]

+ Với hai dây dẫn cùng vật liệu và tiết diện ta có tỉ số: \[\frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \frac{{{\ell _1}}}{{{\ell _2}}}\]

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở?

Xem đáp án » 21/03/2022 110

Câu 2:

Trong các công thức tính công suất sau đây. Hãy chọn công thức sai?

Xem đáp án » 21/03/2022 98

Câu 3:

Hai điện trở R1= 3Ω, R2 = 6Ω mắc song song với nhau, điện trở tương đương của mạch là:

Xem đáp án » 21/03/2022 97

Câu 4:

Khi dòng điện chạy qua chiếc quạt điện, điện năng được biến đổi thành

Xem đáp án » 21/03/2022 91

Câu 5:

Trong các công thức sau đây, công thức nào không phù hợp với đoạn mạch mắc song song?

Xem đáp án » 21/03/2022 75

Câu 6:

Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 3V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,2A. Công suất tiêu thụ của bóng đèn này có thể nhận giá trị nào là đúng trong các giá trị sau:

Xem đáp án » 21/03/2022 71

Bình luận


Bình luận