Đề thi Giữa kì 1 Vật lí 9 có đáp án (Đề 1)

  • 629 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp có điện trở tương đương là:

Xem đáp án

Đoạn mạch gồm hai điện trở R1và R2mắc nối tiếp có điện trở tương đương là:

R= R1+ R2

Chọn đáp án D


Câu 2:

Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở?

Xem đáp án

Đơn vị của điện trở là Ôm (Ω).

Chọn đáp án C


Câu 3:

Với hai dây dẫn cùng vật liệu và tiết diện ta có:

Xem đáp án

+ Điện trở của dây dẫn: \[R = \rho \frac{\ell }{S}\]

+ Với hai dây dẫn cùng vật liệu và tiết diện ta có tỉ số: \[\frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \frac{{{\ell _1}}}{{{\ell _2}}}\]

Chọn đáp án C


Câu 4:

Trong các công thức sau đây, hãy chọn công thức sai. Với U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, I là cường độ dòng điện qua dây dẫn, R là điện trở của dây dẫn.

Xem đáp án

Biểu thức định luật Ôm: \[I = \frac{U}{R} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}U = I.R\\R = \frac{U}{I}\end{array} \right.\]

Chọn đáp án C


Câu 5:

Khi có dòng điện chạy qua,thiết bị nào sau đây thực hiện công?

Xem đáp án

Khi có dòng điện chạy qua,thiết bị thực hiện công là máy khoan.

Bóng đèn dây tóc, bếp điện, đèn LED khi có dòng điện chạy qua là thiết bị truyền nhiệt.

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận