Câu hỏi:

21/03/2022 77

Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 3V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,2A. Công suất tiêu thụ của bóng đèn này có thể nhận giá trị nào là đúng trong các giá trị sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tóm tắt:

U = 3V

I = 0,2 V

P = ?

Giải:

Công suất tiêu thụ của bóng đèn này là: P = U.I = 3.0,2 = 0,6W

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở?

Xem đáp án » 21/03/2022 121

Câu 2:

Hai điện trở R1= 3Ω, R2 = 6Ω mắc song song với nhau, điện trở tương đương của mạch là:

Xem đáp án » 21/03/2022 112

Câu 3:

Trong các công thức tính công suất sau đây. Hãy chọn công thức sai?

Xem đáp án » 21/03/2022 108

Câu 4:

Khi dòng điện chạy qua chiếc quạt điện, điện năng được biến đổi thành

Xem đáp án » 21/03/2022 103

Câu 5:

Trong các công thức sau đây, công thức nào không phù hợp với đoạn mạch mắc song song?

Xem đáp án » 21/03/2022 95

Câu 6:

Với hai dây dẫn cùng vật liệu và tiết diện ta có:

Xem đáp án » 21/03/2022 72

Bình luận


Bình luận