Câu hỏi:

21/03/2022 73

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

+ p = q = r = 1 nên A và B sai

+  nên D sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 4. Hình chiếu trục đo xiên góc cân có thông số nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 25/01/2022 199

Câu 2:

Câu 13. Hình chiếu trục đo của hình tròn là:

Xem đáp án » 25/01/2022 193

Câu 3:

Câu 2. Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn ba chiều của vật thể, được xây dựng bằng:

Xem đáp án » 25/01/2022 185

Câu 4:

Câu 10. Hình chiếu trục đo vuông góc đều có thông số hệ số biến dạng như thế nào?

Xem đáp án » 25/01/2022 126

Câu 5:

Câu 7. Hình chiếu trục đo có mấy góc trục đo?

Xem đáp án » 25/01/2022 105

Câu 6:

Câu 5. Hệ số biến dạng trên trục O’Z’ kí hiệu là:

Xem đáp án » 25/01/2022 99

Câu 7:

Câu 6. Thông số của hình chiếu trục đo là:

Xem đáp án » 25/01/2022 95

Bình luận


Bình luận