Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo có đáp án (Mới nhất)

  • 266 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Hệ số biến dạng trên trục O’X’ kí hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hệ số biến dạng trên trục O’X’ là p, Hệ số biến dạng trên trục O’Y’ là q, Hệ số biến dạng trên trục O’Z’ là r.


Câu 2:

Câu 2. Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn ba chiều của vật thể, được xây dựng bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hình chiếu trục đo xây dựng bằng phép chiếu song song, hình chiếu phối cảnh xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm, hình chiếu vuông góc được xây dựng bằng phép chiếu vuông góc.


Câu 3:

Câu 3. Hình chiếu trục đo có mấy thông số cơ bản?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hình chiếu trục đo có hai thông số cơ bản là góc trục đo và hệ số biến dạng.


Câu 4:

Câu 4. Hình chiếu trục đo xiên góc cân có thông số nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: p = q = r = 1 là thông số của hình chiếu trục đo vuông góc đều.


Câu 5:

Câu 5. Hệ số biến dạng trên trục O’Z’ kí hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hệ số biến dạng trên trục O’X’ là p, Hệ số biến dạng trên trục O’Y’ là q, Hệ số biến dạng trên trục O’Z’ là r.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận