Câu hỏi:

10/12/2019 259

Số đồng phân của C4H8

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CH2=CH−CH2−CH3

CH3−CH=CH−CH3 (có đp hình học)

CH2=C−CH3

         CH3

CH2−CH2

CH2−CH2

        CH2

CH2      CH−CH3

Đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4);Những chất nào là đồng phân của nhau?

Xem đáp án » 10/12/2019 41,143

Câu 2:

Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Xem đáp án » 10/12/2019 31,775

Câu 3:

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là

Xem đáp án » 10/12/2019 5,962

Câu 4:

Có bao nhiêu anken ở thể khí (đktc) mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất?

Xem đáp án » 10/12/2019 4,407

Câu 5:

Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

Xem đáp án » 10/12/2019 2,584

Câu 6:

Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8  tác dụng với H2O (H+,to) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng?

Xem đáp án » 10/12/2019 2,277

Câu 7:

Hp cht 2-metylbut-2-en là sn phm chính của phn ứng tách tcht nào trong các cht sau?

Xem đáp án » 10/12/2019 2,065

Bình luận


Bình luận