Câu hỏi:

13/12/2019 21,413

Đặt hai cực của hai nam châm lại gần nhau thấy chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây là sai?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Khi đưa các cực của nam châm lại gần nhau thì các cực cùng tên đẩy nhau, khác tên thì hút nhau

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 2 dây dẫn

Xem đáp án » 13/12/2019 296,556

Câu 2:

Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

Xem đáp án » 13/12/2019 249,895

Câu 3:

Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào

Xem đáp án » 14/12/2019 175,553

Câu 4:

Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?

Xem đáp án » 13/12/2019 170,718

Câu 5:

Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm?

Xem đáp án » 13/12/2019 139,130

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đường sức từ?

Xem đáp án » 14/12/2019 86,431

Câu 7:

Từ phổ là

Xem đáp án » 14/12/2019 72,162

Bình luận


Bình luận