60 câu trắc nghiệm Từ trường cơ bản (P1)

  • 36402 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vật liệu dùng để làm nam châm thường là các chất (hoặc các hợp chất của chúng): sắt, niken, côban, mangan, gađôlinium, disprôsium.


Câu 2:

Đặt hai cực của hai nam châm lại gần nhau thấy chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án: A

Khi đưa các cực của nam châm lại gần nhau thì các cực cùng tên đẩy nhau, khác tên thì hút nhau


Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm?

Xem đáp án

Đáp án: A

Điều này chỉ đúng khi kim nam châm nằm cân bằng ở trạng thái tự do.


Câu 4:

Khi sử dụng kim nam châm để phát hiện sự có mặt của từ trường tại một điểm, nếu

Xem đáp án

Đáp án: A

Tại một điểm có từ trường thì kim nam châm sẽ lệch khỏi hướng Bắc – Nam.


Câu 5:

Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về tương tác từ giữa các vật?

Xem đáp án

Đáp án: D

Thực nghiệm chứng tỏ hai dòng điện có thể tương tác với nhau


4.5

Đánh giá trung bình

80%

10%

10%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Thảo Lê

4 năm trước

minh phan

4 năm trước

Tân Lê

3 năm trước

Lưu Chí Tài

3 năm trước

T.Bảo Huy

3 năm trước

Christine Lee

3 năm trước

Nguyễn Thảo Vy

3 năm trước

Lê Thị Kim Lộc

3 năm trước

Trà Dương

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Hương Thảo

Bình luận


Bình luận

Như Phạm
19:13 - 05/04/2022

1 đ

Phương Duyên
08:39 - 26/04/2023

Đáp án là D

Phương Duyên
08:55 - 26/04/2023

Câu 1