60 câu trắc nghiệm Từ trường cơ bản (P2)

  • 36408 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn một đáp án sai.

Xem đáp án

Đáp án: D

Khi dây dẫn có dòng điện đặt song song với đường cảm ứng từ thì lực từ tác dụng lên dây là F = 0 (do sinα = 0)


Câu 2:

Chọn một đáp án sai “lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện đi qua đặt vuông góc với đường sức từ sẽ thay đổi khi”:

Xem đáp án

Đáp án: D

Khi dòng điện và trường đồng thời đổi chiều thì góc hợp bởi chiều dòng điện và chiều từ trường không đổi nên lực từ không đổi.


Câu 3:

Một khung dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Kết luận nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án: A

Nếu có 1 cạnh của khung đặt song song với các đường sức từ thì không có lực từ tác dụng lên cạnh đó.


Câu 4:

Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:

Xem đáp án

Đáp án: D

Áp dụng quy tắc bàn tay trái: chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa là chiều dòng điện (trong ra ngoài), chiều cảm ứng từ (phải qua trái) hướng vào lòng bàn tay, chiều ngón cái choãi ra (trên xuống dưới) chỉ chiều lực từ.


4.5

Đánh giá trung bình

80%

10%

10%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Thảo Lê

4 năm trước

minh phan

4 năm trước

Tân Lê

3 năm trước

Lưu Chí Tài

3 năm trước

T.Bảo Huy

3 năm trước

Christine Lee

3 năm trước

Nguyễn Thảo Vy

3 năm trước

Lê Thị Kim Lộc

3 năm trước

Trà Dương

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Hương Thảo

Bình luận


Bình luận

DoaNh Nèe
20:35 - 21/03/2021

d

N N
21:11 - 11/02/2022

hình khó nhìn quớ