Câu hỏi:

26/03/2022 62

Năm 1945, những quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp ánA

Ngay sau khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, nhân dân các nước Đông Nam Á đứng lên đấu tranh giành độc lập. Sớm nhất là In – đô – ne – xi – a 17- 8- 1945, Việt Nam 2 – 9- 1945, Lào 12 – 10 – 1945.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trải qua 74 năm tồn tại (1919 – 1991), Liên Xô đã có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng thế giới, ngoại trừ việc gì?

Xem đáp án » 26/03/2022 448

Câu 2:

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời ban đầu có 5 nước, gồm:

Xem đáp án » 26/03/2022 120

Câu 3:

Điều kiện nào đã tạo thuận lợi cho nhân dân Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 26/03/2022 106

Câu 4:

Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật?

Xem đáp án » 26/03/2022 86

Câu 5:

“Lục địa bùng cháy” diễn ra ở Mĩ La-tinh bắt đầu vào thời gian nào?

Xem đáp án » 26/03/2022 71

Câu 6:

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô năm 1991 đã tác động như thế nào tới quan hệ quốc tế?

Xem đáp án » 26/03/2022 67

Câu 7:

Từ bài học sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cần rút ra bài học gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/03/2022 65

Bình luận


Bình luận